Rektorat

Magistarski rad/ Stanislavka-Saška Cebalović/ Ekonomski fakultet
OBAVJEŠTENJE

 

 

STUDENT  MASTER STUDIJA STANISLAVKA-SAŠKA CEBALOVIĆ

DOSIJE BROJ  M 158/13

URADILA JE MASTER RAD NA TEMU:

 

 

"ANALIZA BEZGOTOVINSKIH OBLIKA PLAĆANJA I UTICAJ NA EKONOMSKI RAST S OSVRTOM NA CRNU GORU“

 

Mentor : Prof. dr Nikola Fabris

 

 

RAD SE NALAZI U CENTRALNOJ UNIVERZITETSKOJ BIBLIOTECI  I  BIBLIOTECI  EKONOMSKOG FAKULTETA  I  STAVLJA SE NA UVID  JAVNOSTI

 

7 dana, od dana objavljivanja ovog obavještenja

 

Eventualne  primjedbe  na  master  rad  dostaviti VIJEĆU  EKONOMSKOG  FAKULTETA  I  BIBLIOTECI  UNIVERZITETA CRNE  GORE  U  NAVEDENOM  PERIODU.

 

 

Broj posjeta : 36