Rektorat

Magistarski rad/ Nikola Mrkić/ Elektrotehnički fakultet
 

UNIVERZITET CRNE GORE

Elektrotehnički fakultet – Podgorica

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

Kandidat Nikola Mrkić, dipl.ing.el., javno će braniti magistarski rad pod nazivom: Prilog razvoju pametnih senzora za kućnu automatizaciju, pred Komisijom u sastavu:

           Prof. dr Budimir Lutovac, ETF Podgorica, predsjednik,

           Prof. dr Radovan Stojanović, ETF Podgorica, mentor,

           Prof. dr Neđeljko Lekić, ETF Podgorica, član.

 

  

Odbrana rada će se održati dana 14.05.2021. godine, sa početkom u 11:00 časova, u Svečanoj sali tehničkih fakulteta u Podgorici. 

 

                                

Broj posjeta : 86