Rektorat, 02.11.2017

Magistarski rad / Fakultet političkih nauka / Anđelika DurutovićNa osnovu člana 28. stav 3. Pravila studiranja na postdiplomskim studijama  i Odluke Vijeća Fakulteta političkih nauka, br. 01-1569/1, od 19. 10. 2017. godine, daje se

 

O B A V J E Š T E N J E

 

Magistarski rad, pod naslovom Antikorupcijske komunikacijske kampanje u Crnoj Gori, magistrantkinje DURUTOVIĆ ANĐELIKE, izložen je u Biblioteci Fakulteta političkih nauka i Centralnoj univerzitetskoj biblioteci.

 

Primjedbe na magistarski rad se mogu dostaviti Vijeću Fakulteta političkih nauka, u roku od 15 dana od dana isticanja obavještenja na sajtu Fakulteta političkih nauka i sajtu Univerziteta Crne Gore.