Rektorat, 20.11.2017

Magistarski rad / Elektrotehnički fakultet / Zoja VuljajUNIVERZITET CRNE GORE

Elektrotehnički fakultet – Podgorica

  

O B A V J E Š T A V A

 

javnost da će kandidatkinja Zoja Vuljaj, Spec.Sci, javno braniti magistarski rad pod nazivom: Virtuelni instrument za analizu, kompresiju i klasifikaciju EKG signala“, pred Komisijom u sastavu:

 

  1. Prof. dr Budimir Lutovac, Elektrotehnički fakultet u Podgorici, predsjednik,
  2. Prof. dr Irena Orović, Elektrotehnički fakultet u Podgorici, mentor,
  3. Prof. dr Srđan Stanković, Elektrotehnički fakultet u Podgorici, član.

 

Odbrana će se održati dana 27. 11. 2017. godine, sa početkom u 11:30 časova, u Laboratoriji za multimedije, na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici.