Rektorat

Magistarski rad/ Kristina Drašković/ Biotehnički fakultet
Obavještava se javnost da se magistarski rad kandidatkinje Kristine Drašković "Uticaj vegetativnog rasta na rodnost novih sorti jagode u reonu Podgorice”, nalazi u Centralnoj biblioteci UCG.

Rad se stavlja na uvid javnosti 7 dana od dana isticanja obavještenja.

Broj posjeta : 42