Rektorat

Magistarski rad/ Veselin Klikovac/ Ekonomski fakultet
OBAVJEŠTENJE

 

 

STUDENT MASTER STUDIJA VESELIN KLIKOVAC

DOSIJE BROJ  M 38/16

URADIO JE MASTER RAD NA TEMU:

 

 

"KREIRANJE MARKETING STRATEGIJE NA PRIMJERU CRNOGORSKE KOMERCIJALNE BANKE AD PODGORICA“

 

Mentor : Prof. dr Božo Mihailović

 

 

RAD SE NALAZI U CENTRALNOJ UNIVERZITETSKOJ BIBLIOTECI  I  BIBLIOTECI  EKONOMSKOG FAKULTETA  I  STAVLJA SE NA UVID  JAVNOSTI

 

7 dana, od dana objavljivanja ovog obavještenja

 

Eventualne  primjedbe  na  master  rad  dostaviti VIJEĆU  EKONOMSKOG  FAKULTETA  I  BIBLIOTECI  UNIVERZITETA CRNE  GORE  U  NAVEDENOM  PERIODU.

 

 

Broj posjeta : 42