Rektorat, 26.04.2016

Odbrana magistarskog rada / Elektrotehnički fakultet / Milica Ljumović26.04.2016.  Elektrotehnički fakultet


Obavještava javnost da će kandidatkinja Milica Ljumović, Spec.Sci, javno braniti magistarski rad pod nazivom:Integracija simulacionog postupka za rješavanje problema elektromagnetne kompatibilnosti u razvojni proces automobilskih instrument tabli“,pred Komisijom u sastavu:

1. Prof. dr Đorđe Jovanović, ETF Podgorica, predsjednik,
2. Prof. dr Dragan Filipović, ETF Podgorica, mentor,
3. Prof. dr Ana Jovanović, ETF Podgorica, član.

Odbrana će se održati dana 03. 05. 2016. godine, sa početkom u 10:00 časova, u Svečanoj sali tehničkih fakultetau Podgorici.