Rektorat

Magistarski rad/ Milena Vujović/ Biotehnički fakultet
Kandidatkinja Milena Vujović, javno će braniti magistarski rad pod nazivom „ODREĐIVANJE OPTIMALNOG PERIODA RIZOGENEZE ŠIPKA (Punica granatum L.) ZELENIM REZNICIMA“ pred komisijom u sastavu:

Prof. dr Ranko M. Popović, mentor

Prof. dr Aleksandar Odalović, član

Doc. dr Milić Čurović, član

Odbrana magistarskog rada održaće se u utorak 15.06.2021. godine sa početkom u 17 časova u sali A6.

Broj posjeta : 51