Rektorat

Magistarski rad/ Olivera Vučinić/ Fakultet političkih nauka
Magistrantkinja Olivera Vučinić braniće magistarski rad pod naslovom Jačanje kapaciteta lokalnih samouprava u Crnoj Gori za programiranje i implementaciju pretpristupnih fondova Evropske unije, dana 18. juna 2021. godine, u 10.00 sati, pred Komisijom za odbranu magistarskog rada u sastavu:

- Prof. dr Milan Marković, predsjednik Komisije

- Prof. dr Gordana Đurović, mentorka

- Prof. dr Gordana Paović-Jeknić, član Komisije

Broj posjeta : 70