Rektorat

Magistarski rad/ Petra Ivanović/ Fakultet političkih nauka
Magistrantkinja Petra Ivanović braniće magistarski rad pod naslovom Muzika u spoljnopolitičkom i diplomatskom životu Crne Gore krajem XIX i početkom XX vijeka, dana 23. juna 2021. godine, u 14.00 časova, pred Komisijom za odbranu magistarskog rada u sastavu:

- Prof. dr Sonja Tomović-Šundić, predsjednik Komisije

- Doc. dr Mirjana Živković-Kurdadze, mentorka

- Prof. dr Boris Vukićević, član Komisije

Broj posjeta : 86