Rektorat

Magistarski rad/ Ivan Rašović/ Elektrotehnički fakultet
UNIVERZITET CRNE GORE

Elektrotehnički fakultet – Podgorica

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

Kandidat Ivan Rašović, Spec.Sci, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: Praktična realizacija ZigBee mreža u industrijskim postrojenjima, pred Komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr Radovan Stojanović, ETF Podgorica, predsjednik,
  2. Prof. dr Zoran Mijanović, ETF Podgorica, mentor,
  3. Prof. dr Neđeljko Lekić, ETF Podgorica, član.

  

Odbrana rada će se održati dana 28.06.2021. godine, sa početkom u 11:00 časova, u Svečanoj sali tehničkih fakulteta u Podgorici. 

 

                                

Broj posjeta : 104