Rektorat

Magistarski rad/ Marija Ćinćur/ Elektrotehnički fakultet
UNIVERZITET CRNE GORE

Elektrotehnički fakultet – Podgorica

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

Kandidatkinja Marija Ćinćur, Spec.Sci, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: Napredno upravljanje visokonaponskim prekidačima sa ciljem ograničenja sklopnih prenapona, pred Komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr Saša Mujović, ETF Podgorica, predsjednik,
  2. Prof. dr Vladan Radulović, ETF Podgorica, mentor,
  3. Prof. dr Zoran Miljanić, ETF Podgorica, član.

  

Odbrana rada će se održati dana 29.06.2021. godine, sa početkom u 11:00 časova, u Svečanoj sali tehničkih fakulteta u Podgorici. 

 

                                

Broj posjeta : 76