Rektorat

Magistarski rad/ Ana Lompar/ Fakultet likovnih umjetnosti
 

Univerzitet Crne Gore

Fakultet likovnih umjetnosti

 

O B A V J E Š T E NJ E 

 

 

 

 

Magistrand Ana Lompar, javno će braniti master rad ²Analiza i uticaj imanentnog na multioriginalnost savremene umjetničke grafike – STVARANJE TIŠINE²  pred Komisijom u sastavu:

 

  1. Prof. mr Ratko Odalović, predsjednik
  2. Prof .mr Anka Burić, mentor-član
  3. Prof. mr Vesna Bošković, član

 

Javna odbrana će se održati u utorak, 29. juna 2021. godine, sa početkom u 13:00h, na Fakultetu likovnih umjetnosti Cetinje.

 

 

 


                                                 DEKANAT FLU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Broj posjeta : 32