Rektorat

Polazna istraživanja/ mr Marija Markoč/ Biotehnički fakultet
Odbrana polaznih istraživanja doktoranda mr Marije Markoč pod nazivom Biopomološke i biohemijske karakteristike autohtonih sorti masline i sporednih proizvoda prerade” održaće se u ponedjeljak, 05. jula 2021. godine  u 11:00 časova u sali br. 3.

Komisiju za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata čine:

  1. Prof. dr Biljana Lazović, vanredni profesor, Biotehnički fakultet Univerziteta Crne Gore (naučna oblast: suptropsko voćarstvo, maslinarstvo) - mentor
  2. Prof. dr Djina Božović, redovni profesor, Biotehnički fakultet Univerziteta Crne Gore (naučna oblast: voćarstvo, oplemenjivanje) – član i
  3. Prof. dr Dejan Prvulović, vanredni profesor, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Srbija (naučna oblast: hemija i biohemija) – član.

 

 

 

Predsjednik komisije za doktorske studije

Prof. dr Zoran Jovović

 

 

 

 

Broj posjeta : 43