Rektorat

Magistarski rad/ Bojana Cerović/ Arhitektonski fakultet
OBAVJEŠTENJE

 

 

STUDENTKINJA  MASTER STUDIJA Bojana Cerović

DOSIJE BROJ M1/18

URADILa JE MASTER RAD NA TEMU:

 

 

»Savremeni kriterijumi za interpolaciju fizičkih struktura u tradicionalne ulične frontove Podgorice«

Mentor : Prof.dr Svetlana Perović

 

RAD SE NALAZI U CENTRALNOJ  UNIVERZITETSKOJ  BIBLIOTECI  I  BIBLIOTECI  ARHITEKTONSKOG  FAKULTETA  U PODGORICI  I STAVLJA SE NA UVID  JAVNOSTI

 

7 dana, od dana objavljivanja ovog obavještenja

 

Eventualne primjedbe na master rad dostaviti VIJEĆU   aRHITEKTONSKOG  FAKULTETA I BIBLIOTECI  UNIVERZITETA  CRNE GORE U NAVEDENOM PERIODU.

 

 

 

 

 

 

 

Broj posjeta : 58