Rektorat

Doktorska disertacija/ Jelena Mrkaić/ Filološki fakultet
UNIVERZITET CRNE GORE

FILOLOŠKI FAKULTET

 

 

OBAVJEŠTENJE

 

Mr Jelena Mrkaić predala je doktorsku disertaciju pod nazivom ,,Frazeologizmi u Njegoševim djelima i njihovi prevodni korespondenti na engleskom jeziku''.

Komisija za ocjenu doktorske disertacije u sastavu:

  1. Dr Radmila Šević, redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu
  2. Dr Rajka Glušica, redovni profesor Filološkog fakulteta Univerziteta Crne Gore
  3. Dr Igor Lakić, vanredni profesor Filološkog fakulteta Univerziteta Crne Gore
  4. Dr Ana Pejanović, vanredni profesor Filološkog fakulteta Univerziteta Crne Gore
  5. Dr Marija Krivokapić, redovni profesor Filološkog fakulteta Univerziteta Crne Gore

napisala je Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije i dostavila ga Filološkom fakultetu.

Doktorska disertacija mr Jelene Mrkaić i Izvještaj Komisije o ocjeni doktorske disertacije stavljaju se na uvid javnosti 30 dana i nalaze se u Biblioteci Univerziteta Crne Gore i Biblioteci Filološkog fakulteta.

 

Nikšić, 24. 6. 2021.

 

Broj posjeta : 72