Rektorat, 22.11.2017

Magistarski rad / Biotehnički fakultet / Sanja VlaisavljevićUNIVERZITET CRNE GORE

BIOTEHNIČKI FAKULTET

PODGORICA

 

 

Obavještava javnost da se magistarski rad:,,Uticaj opterećenja čokota rodnim okcima na biološke i tehnološke karakteristike nekih vinskih sorti gajenih na Ćemovskom polju”, kandidatkinje Vlaisavljević Sanje sa Izvještajem Komisije za ocjenu magistarskog rada nalazi u Univerzitetskoj biblioteci i biblioteci Biotehničkog fakulteta.