Rektorat

Magistarski rad/ Ivan Marojević/ Ekonomski fakultet
OBAVJEŠTENJE

 

 

STUDENT  MASTER STUDIJA IVAN MAROJEVIĆ

DOSIJE BROJ  M 142/10

URADIO JE MASTER RAD NA TEMU:

 

 

"ANALIZA USAGLAŠENOSTI PRILAGOĐAVANJA STANJA I TOKOVA CENTRALNOG NIVOA CRNE GORE U PERIODU OD 2014. DO 2018.GODINE SA PRIMJENLJIVIM RAČUNOVODSTVENIM STANDARDIMA“

 

Mentor : Prof. dr Mirko Andrić

 

 

RAD SE NALAZI U CENTRALNOJ UNIVERZITETSKOJ BIBLIOTECI  I  BIBLIOTECI  EKONOMSKOG FAKULTETA  I  STAVLJA SE NA UVID  JAVNOSTI

 

7 dana, od dana objavljivanja ovog obavještenja

 

Eventualne  primjedbe  na  master  rad  dostaviti VIJEĆU  EKONOMSKOG  FAKULTETA  I  BIBLIOTECI  UNIVERZITETA CRNE  GORE  U  NAVEDENOM  PERIODU.

 

 

 

Broj posjeta : 31