Rektorat

Magistarski rad/ Jovana Bogdanović/ Prirodno-matematički fakultet
Jovana Bogdanović, braniće magistarski rad pod nazivom

 

„Superprovodljiva kugla u

vremenski zavisnom magnetnom polju “

 

u petak 23. jula 2021. godine sa početkom u 11 časova u Sali  225, zgrada Tehničkih fakulteta pred Komisijom u sastavu:

 

  1. Dr Borko Vujičić, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta, predsjednik
  2. Dr Krsto Ivanović, docent Prirodno-matematičkog fakulteta, član
  3. Dr Predrag Miranović, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta, mentor

 

 

                                                                   IZ DEKANATA PMF-a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Broj posjeta : 54