Rektorat

Magistarski rad/ Nezveta Trubljanin/ Prirodno-matematički fakultet
O B A V J E Š T E NJE

 

 

          Magistarski rad pod nazivom “Distribucija teških metala u organima puževa roda Helix na području Crne Gore ”, kandidatkinje Nevzete Trubljanin, dat je na uvid javnosti u Univerzitetskoj biblioteci.

 

          Eventualne primjedbe na magistarski rad dostaviti Vijeću Prirodno-matematičkog fakulteta u roku od 7 dana, počev od 23. 07. 2021. godine.

 

 

                                                                   IZ DEKANATA PMF-a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Broj posjeta : 107