Rektorat

Magistarski rad/ Stefan Žižić/ Pravni fakultet
Master rad Stefana Žižića pod nazivom  "Naknada nematerijalne štete zbog povrede časti, ugleda i slobode«, izložen je u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i Biblioteci pravnih i političkih nauka Pravnog fakulteta UCG.
 
Primjedbe na master rad se mogu dostaviti Komisiji za ocjenu master rada u roku od 7 dana od dana isticanja obavještenja na sajtu Pravnog fakulteta i sajtu Univerziteta Crne Gore.
Broj posjeta : 154