Rektorat, 24.11.2017

Doktorska disertacija / Elektrotehnički fakultet / mr Ugljaša UroševićUNIVERZITET CRNE GORE

Elektrotehnički  fakultet u Podgorici

 

 O  B  A  V  J  E  Š  T  A  V  A

 

javnost da se doktorska disertacija Rješenja za poboljšanje performansi kooperativnih relejnih sistema sa distribuiranim MIMO tehnikama, kandidata mr Uglješe Uroševića, saradnika u nastavi na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici i Izvještaj Komisije za ocjenu doktorske disertacije, u sastavu:

 

  1. Dr Milica Pejanović-Đurišić, redovni profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore,
  2. Dr Aleksandar Nešković, redovni profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu,
  3. Dr Zoran Veljović, vanredni profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore,

 

nalaze u Univerzitetskoj biblioteci radi uvida javnosti, u trajanju od 30 dana od dana objavljivanja.