Rektorat

Polazna istraživanja/ dr med Irena Tomašević Vukmirović/ Medicinski fakultet
UNIVERZITET CRNE GORE

MEDICINSKI FAKULTET - PODGORICA

 

 

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

 

Dr med Irena Tomašević Vukmirović, javno će obrazlagati ciljeve i očekivane rezultate, kao i izložiti istraživački program sa uslovima za uspješan završetak doktorske teze pod nazivom:

 

„Značaj multidetekcione kompjuterizovane tomografije u predikciji recidiva atrijalne fibrilacije nakon kateter ablacije,,

 

Dana 24.09.2021. godine u 8,15 časova

 

U amfiteatru Medicinskog fakulteta u Podgorici, pred Komisijom u sastavu:

 

 

  • Prof. dr Aneta Bošković – redovni profesor Medicinskog fakulteta UCG, predsjednik
  • Prof. dr Snežana Lukić, vanredni profesor Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu, mentor - član
  • Prof. dr Đorđije Šaranović – redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beograd, član

 

 

 

 

 

 

 

Broj posjeta : 50