Rektorat

Magistarski rad/ Ana Vuković/ Ekonomski fakultet
Ekonomski fakultet iz Podgorice  obavještava javnost:

Kandidat Ana Vuković, javno će braniti master rad na temu:” Uticaj regulative Solventnost II na kapitalnu adekvatnost i tehničke rezerve kompanija neživotnog osiguranja u Crnoj Gori“ pred komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr Vladimir Kašćelan, predsjednik
  2. Prof. dr Milijana Novović Burić, mentor
  3. Prof. dr Milan Lakićević, član

Odbrana će se održati dana 23.09.2021.godine sa početkom u 09:30 časova u Sali TEMPUS  na Ekonomskom fakultetu u Podgorici.

Broj posjeta : 50