Rektorat

Magistarski rad/ Erol Vrević/ Fakultet za sport i fizičko vaspitanje
Univerzitet Crne Gore

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

 

OBAVJEŠTENJE

 

Magistarski rad na temu: „RAZLIKE U MORFOLOŠKIM KARAKTERISTIKAMA, STEPENU UHRANJENOSTI I NIVOU FIZIČKE AKTIVNOSTI KOD ADOLESCENATA KOJI ŽIVE U URBANIM I RURALNIM OBLASTIMA NA TERITORIJI OPŠTINE NIKŠIĆ“ kandidata Erola Vrevića, stavljen je na uvid javnosti u Univerzitetskoj bibilioteci.

 

Eventualne primjedbe na magistarski rad dostaviti Vijeću Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje u roku od 7 dana od isticanja obavještenja.

 

Broj posjeta : 51