Rektorat, 28.04.2016

Magistarski rad / Biotehnčki fakultet / Pavlović Dragana28.04.2016.  Biotehnički fakultet


 

Obavještava javnost da se Magistarski rad: „Prognoza pojave plamenjače vinove loze i njeno suzbijanje fungicidima na bazi ametoktradina+dimetomorfa i ciazofamida+dinatrijum-fosfita“, kandidata Pavlović Dragane  sa Izvještajem Komisije za ocjenu magistarskog rada, nalazi u biblioteci Fakulteta.