Rektorat

Magistarski rad/ Ivan Marojević/ Ekonomski fakultet
Ekonomski fakultet iz Podgorice  obavještava javnost:

Kandidat Ivan Marojević, javno će braniti master rad na temu:” Analiza usaglašenosti prilagođavanja stanja i tokova centralnog nivoa Crne Gore u periodu od 2014. do 2018.godine sa primjenljivim računovodstvenim standardima“ pred komisijom u sastavu:

  1. Doc. dr Tanja Laković, predsjednik
  2. Prof. dr Mirko Andrić, mentor
  3. Doc. dr Jovan Đurašković, član

Odbrana će se održati dana 29.09.2021.godine sa početkom u 10:00 časova u Sali TEMPUS  na Ekonomskom fakultetu u Podgorici.

Broj posjeta : 59

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.