Rektorat, 04.05.2016

Odbrana magistarskog rada / Pravni fakultet / Miodrag Radović04.05.2016.  Pravni fakultet


 

Magistrand Miodrag Radovic, branice magistarski rad pod naslovom "Porodica kao kriminogeni faktor", dana, 05.05.2016. godine u 11h, na Pravnom fakultetu UCG (svecana sala), pred Komisijom za odbranu magistarskog rada, u sastavu :

1. Prof.dr Drago Radulović-Predsjednik Komisije (redovni profesor Pravnog fakulteta UCG)
2. Prof.dr Velimir Rakocević-mentor (vanredni profesor Pravnog fakulteta UCG)
3. Doc.dr Darko Radulovic-clan (docent Pravnog fakulteta UCG)