Rektorat

Magistarski rad/ Milena Otović/ Prirodno-matematički fakultet
Milena Otović, braniće magistarski rad pod nazivom

 

„SADRŽAJ UKUPNIH FENOLA, FLAVONOIDA, ANTOCIJANINA I ANTIOKSIDITIVNA AKTIVNOST BIOOTPADA DIVLJEG ŠIPKA (Punica granatum L.) SA PODRUČJA CRNE GORE“

 

u četvrtak 28. oktobra 2021. godine sa početkom u 17 časova u Sali  225, zgrada Tehničkih fakulteta pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr Svetlana Perović, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta, predsjednik
  2. Dr Biljana Damjanović-Vratnica, redovni profesor Metalurško-tehnološkog fakuleta, član
  3. Dr Slađana Krivokapić, vanredni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta, mentor

 

                                                                   IZ DEKANATA PMF-a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Broj posjeta : 53

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.