Rektorat

Magistarski rad/ Slobodanka Knežević/ Ekonomski fakultet
Ekonomski fakultet iz Podgorice  obavještava javnost:

Kandidat Slobodanka Knežević, javno će braniti master rad na temu:” Uloga i značaj marketing agencija u malim ekonomijama na primjeru Crne Gore“ pred komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr Milorad Jovović, predsjednik
  2. Prof. dr Muris Čičić, mentor
  3. Prof. dr Boban Melović, član

Odbrana će se održati dana 26.10.2021.godine sa početkom u 08:30 časova u Sali TEMPUS  na Ekonomskom fakultetu u Podgorici.

Broj posjeta : 79

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.