Rektorat

Magistarski rad/ Erol Vrević/ Fakultet za sport i fizičko vaspitanje
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore obavještava javnost:

Kandidat Erol Vrević javno će braniti magistarski rad na temu: “RAZLIKE U MORFOLOŠKIM KARAKTERISTIKAMA, STEPENU UHRANJENOSTI I NIVOU FIZIČKE AKTIVNOSTI KOD ADOLESCENATA KOJI ŽIVE U URBANIM I RURALNIM OBLASTIMA NA TERITORIJI OPŠTINE NIKŠIĆ’, pred komisijom u sastavu:

  • Doc. dr Bojan Mašanović, predsjednik
  • Prof. dr Stevo Popović, mentor, član
  • Doc. dr Jovan Gardašević, član

Odbrana će se održati dana 25.10.2021. godine sa početkom u 13:00 časova, na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću.

Broj posjeta : 79

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.