Rektorat, 06.05.2016

Odbrana magistarskog rada / Prirodno - matematički fakultet / Nikola Konatar06.05.2016.  Prirodno - matematički fakultet


 

Nikola Konatar, diplomirani matematičar braniće magistarski rad pod nazivom

„Elementi teorije stabilnosti i bifurkacija i primjene u zadacima sinhronizacije nelinearnih oscilacija“

u petak 13. 05. 2016. godine u 12 časova u Svečanoj sali (broj 225) zgrada tehničkih fakulteta, pred Komisijom u sastavu:

1. Dr Ranislav Bulatović, redovni profesor Mašinskog fakulteta, akademik CANU, predsjednik
2. Dr Vladimir Jaćimović, vanredni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Podgorici, mentor
3. Dr Mara Šćepanović, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Podgorici,član