Rektorat

Master rad/Aleksandra Mujović/Ekonomski fakultet
Student  master studija Aleksandra Mujović, dosije broj  m 49/14, uradila je master rad na temu:

"Uticaj carina na prihode preduzeća koja se bave uvozom u Crnoj Gori“

mentor : prof. dr Predrag Goranović

Rad se nalazi u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci  i  biblioteci  Ekonomskog fakulteta  i  stavlja se na uvid  javnosti 7 dana, od dana objavljivanja ovog obavještenja.

Eventualne  primjedbe  na  master  rad  dostaviti vijeću  Ekonomskog  fakulteta  i  biblioteci  Univerziteta Crne  Gore  u  navedenom  periodu.

 

Broj posjeta : 79

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.