Rektorat

Master rad/Tamara Vujošević/Ekonomski fakultet
Student  master studija Tamara Vujošević, dosije broj  m 4/14, uradila je master rad na temu:  

"Uticaj lidera na povećanje zadovoljstva zaposlenih u organizaciji sa osvrtom na analizu bankarskog sektora u Crnoj Gori“

 mentor : prof. dr Anđelko Lojpur

Rad se nalazi u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci  i  biblioteci  Ekonomskog fakulteta  i  stavlja se na uvid  javnosti, 7 dana, od dana objavljivanja ovog obavještenja. Eventualne  primjedbe  na  master  rad  dostaviti vijeću  ekonomskog  fakulteta  i  biblioteci  univerziteta crne  gore  u  navedenom  periodu.

Broj posjeta : 80

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.