Rektorat, 04.12.2017

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Jelena PješčićUNIVERZITET CRNE GORE

EKONOMSKI FAKULTET

PODGORICA

 

OBAVJEŠTENJE

 

STUDENT MAGISTARSKIH STUDIJA : JELENA PJEŠČIĆ

DOSIJE BR: M 08/40 URADILA JE MAGISTARSKI RAD NA TEMU:

                                                                                                                                       

PRIMJENA MARKETING KONCEPTA U PROIZVODNJI VINA NA PRIMJERU PREDUZEĆA 13. JUL - PLANTAŽE“ A.D.

 

Mentor: Prof.dr Božo Mihailović

 

RAD SE NALAZI U CENTRALNOJ UNIVERZITETSKOJ BIBLIOTECI I ODJELJKU BIBLIOTEKE EKONOMSKOG FAKULTETA I STAVLJA SE NA UVID JAVNOSTI 15 DANA, OD 04.12. 2017. DO 18.12. 2017. GODINE.


EVENTUALNE PRIMJEDBE NA MAGISTARSKI RAD DOSTAVITI VIJEĆU EKONOMSKOG FAKULTETA U NAVEDENOM PERIODU.

PODGORICA, 04.12. 2017. GODINE