Rektorat, 09.05.2016

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Sara Vujošević09.05.2016.  Ekonomski fakultet


 

STUDENT MAGISTARSKIH STUDIJA: SARA VUJOŠEVIĆ
DOSIJE BR: M10/126
URADILA JE MAGISTARSKI RAD NA TEMU:

TRENDOVI INTERNET MARKETINGA U MALOPRODAJI ROBE ŠIROKE POTROŠNJE U CRNOJ GORI
Mentor: Prof. dr Božo Mihailović

RAD SE NALAZI U BIBLIOTECI EKONOMSKOG FAKULTETA I BIBLIOTECI UNIVERZITETA CRNE GORE I STAVLJA SE NA UVID JAVNOSTI 15 DANA, OD 09.05.2016. DO 26.05.2016. GODINE.

EVENTUALNE PRIMJEDBE NA MAGISTARSKI RAD DOSTAVITI BIBLIOTECI EKONOMSKOG FAKULTETA I BIBLIOTECI UNIVERZITETA CRNE GORE U NAVEDENOM PERIODU.

PODGORICA, 09.05. 2016. GODINE