Rektorat, 11.05.2016

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Almedina Bošnjak11.05.2016.  Ekonomski fakultet


 

STUDENT MAGISTARSKIH STUDIJA ALMEDINA BOŠNJAK
DOSIJE BROJ M 07/357
URADILA JE MAGISTARSKI RAD NA TEMU:

"SOCIJALNO EKONOMSKI POLOŽAJ ZAPOSLENIH U LOKALNOJ SAMOUPRAVI – OSVRT NA OPŠTINU BIJELO POLJE"
Mentor : Prof. dr Žarko Božović;

RAD SE NALAZI U BIBLIOTECI EKONOMSKOG FAKULTETA I BIBLIOTECI UNIVERZITETA CRNE GORE I STAVLJA SE NA UVID JAVNOSTI 15 dana, od 11.05. 2016.  DO 27.05. 2016. GODINE

EVENTAULNE PRIMJEDBE NA MAGISTARSKI RAD DOSTAVITI BIBLIOTECI EKONOMSKOG FAKULTETA I BIBLIOTECI UNIVERZITETA CRNE GORE U NAVEDENOM PERIODU.

PODGORICA, 11.05.2016. GODINE