Rektorat

Doktorska disertacija/Petar Subotić/Građevinski fakultet
Da će javna odbrana polaznih istraživanja doktorske disertacije pod radnim nazivom: ”Uticaj veznih limova na nosivost bočno nepridržanih čeličnih I greda” kandidata mr Petra Subotića biti održana 10.12.2021. godine, u 13h, u sali 103 Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore. Kandidat će  obrazložiti ciljeve i očekivane rezultate, odnosno izložiti istraživački program svoje disertacije pred Komisijom za ocjenu prijave doktorske disertacije, u sastavu:

  • Prof. dr Duško Lučić, dipl.inž.građ., redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore.
  • Prof. dr Olga Mijušković, dipl.inž.građ., vanredni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore;
  • Prof. dr Biljana Šćepanović, dipl.inž.građ., vanredni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore;
Broj posjeta : 96

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.