Rektorat

Master rad/Darko Mirotić/Ekonomski fakultet
Student  master studija Darko Mirotić dosije broj  m 182/12 uradio je master rad na temu: "Uloga javnog sektora u očuvanju postojećeg i razvoju novog biznisa na primjeru IRF-a“

 mentor : prof. dr Milivoje Radović

 Rad se nalazi u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci  i  biblioteci  Ekonomskog fakulteta  i  stavlja se na uvid  javnosti

7 dana, od dana objavljivanja ovog obavještenja

Eventualne  primjedbe  na  master  rad  dostaviti Vijeću  Ekonomskog  fakulteta  i  biblioteci  UCG  u  navedenom  periodu.

 

 

Broj posjeta : 55

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.