Rektorat, 13.05.2016

Magistarski rad / Prirodno - matematički fakultet / Željko Vuković13.05.2016.  Prirodno - matematički fakultet


 

Magistarski rad Osiguranje i kontrola kvaliteta linearnog akceleratora u radioterapiji“ kandidata Željka Vukovića, dat je na uvid javnosti u Univerzitetskoj biblioteci.   

Eventualne primjedbe na magistarski rad  mogu se dostaviti Vijeću Prirodno-matematičkog fakulteta u roku od 15 dana, počev od 13. 05. 2016. godine.