Rektorat

Doktorska disertacija/ mr Milica Muhadinović/ Ekonomski fakultet
Doktorska disertacija doktoranda MR MILICE MUHADINOVIĆ, pod naslovom „ OSTVARIVANJE GLOBALNIH CILJEVA ODRŽIVOG RAZVOJA KROZ PRISTUPANJE CRNE GORE EVROPSKOJ UNIJI “ i Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije stavljaju se na uvid javnosti.

 

Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije podnijela je Komisija, u sastavu:

 

-Dr Gordana Đurović, redovni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, mentor,

-Dr Biljana Jovanović Gavrilović, redovni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, član,

-Dr Nikola Milović, vanredni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, član..

 

Pregled doktorske disertacije i Izvještaja se može izvršiti u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja, u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i Biblioteci Ekonomskog fakulteta.

Broj posjeta : 174

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.