Rektorat, 14.12.2017

Magistarski rad / Elektrotehnički fakultet / Jelena GajovićUNIVERZITET CRNE GORE

Elektrotehnički fakultet – Podgorica

  

 O B A V J E Š T A V A

 

 javnost da se ranije zakazana javna odbrana magistarskog rada kandidatkinje Jelene Gajović, Spec.Sci, pod nazivom: Optimalna koordinacija radnih parametara mikro PV sistema u cilju postizanja efikasne regulacije napona u niskonaponskoj mreži“, odlaže do daljnjeg.

 

O novom terminu javne odbrane, javnost će biti blagovremeno obaviještena.