Rektorat, 20.05.2016

Odbrana doktorske disertacije / Filozofski fakultet / mr Sanja Ćetković20.05.2016.  Filozofski fakultet


Mr Sanja Ćetković javno će braniti doktorsku disertaciju Policijski diskurs iz ugla forenzičke lingvistike, pred Komisijom u sastavu:

1.  Prof. dr Igor Lakić, Filološki fakultet, Nikšić;
2.  Prof. dr Radmila Šević, Filozofski fakultet u Novom Sadu;
3.  Prof. dr Vesna Bulatović, Filološki fakultet Nikšić.

Javna odbrana obaviće se 1. juna 2016. godine u 13.00 h, u svečanoj sali Fakulteta.

Nikšić, 20. 5. 2016.