Rektorat, 20.05.2016

Odbrana doktorske disertacije / Filozofski fakultet / mr Branka Živković20.05.2016.  Filozofski fakultet


Mr Branka Živković javno će braniti doktorsku disertaciju Funkcionalne strukture i njihovi lingvistički eksponenti u diskursu univerzitetskih predavanja, pred Komisijom u sastavu:

1.  Prof. dr Igor Lakić, Filološki fakultet, Nikšić;
2.  Prof. dr Nataša Kostić, Filološki fakultet, Nikšić;
3.  Prof. dr Radmila Šević, Filozofski fakultet u Novom Sadu.

Javna odbrana obaviće se 1. juna 2016. godine u 11.30 h u svečanoj sali Fakulteta.

Nikšić, 20. 5. 2016.