Rektorat, 20.12.2017

Magistarski rad / Fakultet za sport i fizičko vaspitanje / Nina ĆirovićUNIVERZITET CRNE GORE

FAKULTET ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE

 

OBAVJEŠTENJE

 

Magistarski rad  na temu: „Komparativna analiza motoričkog i morfološkog statusa djece prvog ciklusa osnovne škole, sjeverne, srednje i južne regije Crne Gore“ kandidata Nine Ćirović, stavljen je na uvid javnosti u Univerzitetskoj bibilioteci.

 

Eventualne primjedbe na magistarski rad dostaviti Vijeću Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje u roku od 15 dana od isticanja obavještenja.