Rektorat, 24.05.2016

Odbrana magistarskog rada / Filološki fakultet / Tamara Labudović24.05.2016.  Filološki fakultet


 

Tamara Labudović javno će braniti magistarski rad Proces karnevalizacije u Bulatovićevom romanu Heroj na magarcu, pred Komisijom u sastavu:

1.  Prof. dr Tatjana Đurišić-Bečanović, mentor

2.  Prof. dr Rajka Glušica, član

3.  Prof. dr Vesna Vukićević-Janković, predsjednik

Javna odbrana obaviće se 1. juna 2016. u 14.30 h, u svečanoj sali Fakulteta.

Nikšić, 24. 5. 2016.