Doktorska disertacija/ dr pharm Tijana Mićović/ Medicinski fakultet

21.06.2022


UNIVERZITET CRNE GORE

MEDICINSKI FAKULTET

 

 

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

 

Komisija za ocjenu doktorske disertacije u sastavu:

 

 

  • dr Zorica Potpara, vanredna profesorica Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore;
  • dr Zoran Maksimović, redovni profesor Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu;
  • dr Danijela Stešević, redovna profesorica Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore

 

 

napisala je i dostavila Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije, pod nazivom „Farmakognozijska ispitivanja herbe izopa, Hyssopus officinalis L. (Lamiaceae) iz Crne Gore i Srbije“, kandidata dr pharm Tijane Mićović.

 

Doktorska disertacija i Izvještaj sa ocjenom, stavljaju se na uvid javnosti 30 dana i nalaze se u Centralnoj biblioteci Univerziteta Crne Gore.

 

 

S E K R E T A R I J A T

 

 

Broj posjeta : 124

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.