Doktorska disertacija/ mr Jovana Davidović/ Fakultet političkih nauka

04.07.2022


Doktorska disertacija mr Jovane Davidović pod naslovom Patrijarhalna uvjerenja i medijsko portretisanje rodnih odnosa na primjeru selektivnog abortusa u Crnoj Gori i Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije, izloženi su u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci.

 

Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije podnijela je Komisija u sastavu:

  • dr Dubravka Valić-Nedeljković, redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu;
  • dr Sonja Tomović-Šundić, redovni profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta Crne Gore;
  • dr Tanja Oblak-Črnič, redovni profesor Fakulteta za družbene vede Univerziteta u Ljubljani.

 

Doktorska disertacija i Izvještaj Komisije o ocjeni doktorske disertacije stavlja se na uvid javnosti 30 dana od dana isticanja obavještenja u Centralnoj biblioteci (Podgorica, ulica Džordža Vašingtona bb), a primjedbe se mogu dostaviti Vijeću Fakulteta političkih nauka (Podgorica, ulica 13. jula br. 2).

Broj posjeta : 72

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.