Doktoska disertacija/Neda Bošković/Prirodno-matematički fakultet

06.07.2022


Mr Neda Bošković braniće doktorsku disertaciju pod nazivom „Procjena ekološkog stanja mora na osnovu sadržaja teških metala i mikroplastike u sedimentu i ribama u priobalnom moru Crne Gore” pred komisijom u sastavu:

  • Dr Danijela Joksimović, viši stručni saradnik na Intitutu za biologiju mora Univerziteta Crne Gore,
  • Dr Biljana Damjanović-Vratnica, redovni profesor na Metalurško-tehnološkom fakultetu, Univerzitet Crne Gore;
  • Dr Nada Blagojević, redovni profesor na Metalurško-tehnološkom fakultetu, Univerzitet Crne Gore;
  • Dr Dragana Milošević-Malidžan, vanredni profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu, Univerzitet Crne Gore;
  • Dr Oliver Bajt, vanredni profesor na Fakultetu za hemiju i hemijsku tehnologiju Univerziteta u Ljubljani,

 Odbrana će se održati utorak, 12. jula 2022. godine, sa početkom u 13:30 časova u svečanoj sali tehničkih fakulteta.

Broj posjeta : 118

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.