Doktorska disertacija/Milica Jovanović/Prirodno-matematički fakultet

06.07.2022


Doktorska disertacija mr Milice Jovanović,  pod naslovom „Filogenija, filogeografija i distribucija vrsta Glossiphoniidae (Hirudinea) i Hydrachnidia (Acari) na području sliva Skadarskog jezera” i Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije stavljaju se na uvid javnosti.

Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije podnijela je Komisija u sastavu:

  1. Dr Drago Marić, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, u penziji
  2. Dr Danka Caković, vanredni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore
  3. Dr Vladimir Pešić, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore
  4. Dr Marko Miliša, vanredni profesor Prirodoslovno-matematičkog fakuteta Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska
  5. Dr Dejan Dmitrović, docent Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banja Luci, Bosna i Hercegovina

Pregled doktorske disertacije i Izvještaja se može obaviti u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci Univerziteta Crne Gore.

Broj posjeta : 103

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.